1504, marec 17. (nedelja Laetare)

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1504, marec 17. (nedelja Laetare) Datum in kraj: 1504, marec 17. (nedelja Laetare) Vsebina: Jakob, sin Andreja iz Železnikov, in njegova žena Neža prodata polovico desetine od vseh...

1747, april 11., Rim

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1747, april 11., Rim Datum in kraj: 1747, april 11., Rim Vsebina: Avtentika kapele Puštalskega gradu, s katero se dovoljuje opravljanje svetih maš v grajski kapeli. Original ali...

1734, maj 5., Freising

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1734, maj 5., Freising Datum in kraj: 1734, maj 5., Freising Vsebina: Pogodba med freisinškim škofom Johannom Teodorjem in freisinškim kapitljem ter Lorencom Krištofom von...

1659, avgust 17., Freising

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1659, avgust 17., Freising Datum in kraj: 1659, avgust 17., Freising Vsebina: Freisinški škof Albreht Sigmund potrjuje nova pravila mesarskemu cehu iz Škofje Loke. Original ali...

1785, april 1., Pressburg

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1785, april 1., Pressburg Datum in kraj: 1785, april 1., Pressburg Vsebina: Kovaški ceh iz Pressburga (v njegovem imenu cehovski mojster Georg Stefan W.) izdaja Valentinu...
Prilagoditev pisave