Mednarodni dan arhivov

Danes je mednarodni dan arhivov. Ekipa naše enote iz Novega mesta se je prav danes odpravila na evidentiranje gradiva, ki se nanaša na kulturno dediščino Črmošnjiške doline s poudarkom na tradiciji kočevarske kulture. Na sliki Kočevarji v narodni noši leta 1927....

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave