Obvestilo o zaprtju čitalnice

Spoštovani! Vlada Republike Slovenije je na 67. redni seji dne 28. 3. 2021 sprejela Odlok o zaustavitvi javnega življenja med 1. in 11. aprilom 2021. Z Odlokom se za zunanje obiskovalce zapirajo tudi knjižnice, arhivi, muzeji in galerije. V času od 1. do 11. 4. 2021...

OBVESTILO O ODPRTJU ARHIVA ZA JAVNOST

Uporabnike Zgodovinskega arhiva obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije   sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved...

Delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom, marec 2021

Spoštovani, v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 - Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16)...

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave