Predstavitev

Zgodovinski arhiv Ljubljana je javni zavod s področja kulture, ki ga je ustanovila država. Njegovo osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranimo, trajen in poseben pomen za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije.

Enote in območje pristojnosti

Zgodovinski arhiv Ljubljana kot največji regionalni arhiv v Republiki Sloveniji deluje na območju dvajsetih upravnih enot (gl. zemljevid). Sedež arhiva z vodstvom in splošno službo je v Ljubljani (Trdinova ulica 4). Arhiv sestavlja pet organizacijskih enot:

 

 

 

Enota v Ljubljani

za območje upravnih enot Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica in Vrhnika

Enota za Gorenjsko Kranj

za območje upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica in Tržič

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

za območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje

Enota v Škofji Loki

za območje upravne enote Škofja Loka

Enota v Idriji

za območje upravne enote Idrija

Dejavnost

Zgodovinski arhiv Ljubljana kot javna služba med drugim:

  • posreduje uporabnikom arhivsko gradivo za raziskovalne in upravno-pravne namene,
  • pridobiva, hrani in strokovno obdeluje arhivsko gradivo,
  • izobražuje uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
  • pripravlja občasne tematske razstave,
  • organizira pedagoške učne ure s predstavitvijo arhivskega gradiva,
  • izdaja strokovne publikacije.

Dejavnost v skladu z arhivskim zakonom

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave