Arhivalija meseca

Zgodovinski arhiv Ljubljana kot najstarejši regionalni arhiv v Republiki Sloveniji v letu 2018 praznuje 120-letnico delovanja. Arhivalija meseca bo zato v petem letu objavljanja zanimivega arhivskega gradiva v celoti posvečena omenjeni obletnici. V tem letu bomo izpostavili najpomembnejše arhivsko gradivo, ob tem pa boste lahko vsak mesec spoznali tudi po eno dekado iz bogate zgodovine delovanja našega arhiva.

Prijave na preizkus strokovne usposobljenosti

Prijave na preizkus strokovne usposobljenosti

Spoštovani, v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da...

več...
Arhivalija meseca (december 2018)

Arhivalija meseca (december 2018)

Zgodovina arhiva – dvanajsto desetletje: 2008–2018 Popisnice prebivalstva Slovenije 1830–1931 Hitro razvijajoča se digitalna doba je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana in arhivistiki nasploh v zadnjem desetletju prinesla številne nove izzive. Digitalna revolucija je v...

več...
Arhivalija meseca (november 2018)

Arhivalija meseca (november 2018)

Zgodovina arhiva – enajsto desetletje: 1998–2008 Popularizacija arhivskega gradiva Rudnika živega srebra Idrija V letošnjem letu, ko naš arhiv praznuje 120-letnico obstoja, prirejamo različne dogodke, s katerimi želimo predstaviti bogato zgodovino Zgodovinskega arhiva...

več...
Arhivalija meseca (oktober 2018)

Arhivalija meseca (oktober 2018)

Zgodovina arhiva – deseto desetletje: 1988–1998 Arhivsko gradivo društev in zvez Zgodovinski arhiv Ljubljana hrani med svojim obsežnim arhivskim gradivom številne fonde društev in zvez, ki razkrivajo bogato društveno dejavnost na Slovenskem od srede 19. do konca 20....

več...

Arhiv

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave