Strokovna usposabljanja

Zgodovinski  arhiv Ljubljana strokovno usposablja delavce na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in v skladu z določili Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Naša ponudba obsega organizacijo seminarjev kot priprave na preizkus strokovne usposobljenosti ter delavnic, namenjenih tistim, ki ta preizkus že imajo in dopolnjujejo oziroma obnavljajo svoje strokovno znanje.

Če želite, da vas obveščamo o naših aktualnih izobraževanjih, se prijavite na listo za obveščanje: PRIJAVA 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave