Seminar in preizkus strokovne usposobljenosti

Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravljajo tudi fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti.

Kot pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti organiziramo strokovna usposabljanja v obliki enodnevnih seminarjev, na katerih kandidate seznanimo:

 • s slovensko javno arhivsko službo ter z dejavnostjo in pristojnostjo Zgodovinskega arhiva Ljubljana;
 • z arhivsko zakonodajo;
 • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom v fizični in digitalni obliki;
 • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • z odbiranjem arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanjem gradiva arhivu;
 • z izločanjem in uničevanjem dokumentarnega gradiva;
 • z izbranimi temami iz informatike.

AKTUALNO: Naslednji seminarji za področje PRAVOSODJA, IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, ZDRAVSTVA in SOCIALE ter KULTURE IN ŠPORTA bodo 7. novembra 2017 v Ljubljani.

Seminar za področje UPRAVE bo 9. novembra prav tako v Ljubljani.

http://www.zal-lj.si/2017/09/25/priprave-na-preizkus-strokovne-usposobljenosti/

Prijava na seminar

Izpolnjeno prijavnico za seminar pošljite po e-pošti na naslov prijava@zal-lj.si ali po navadni pošti na naslov Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, 1001 Ljubljana.

Prijavnica za seminar

Kotizacija za seminar
 • za neposredne proračunske uporabnike: 40,00 € (oz. 50,00 €, če poteka seminar v najetih prostorih),
 • za posredne proračunske uporabnike: 50,00 € (oz. 60,00 €, če poteka seminar v najetih prostorih).

Cena vključuje strokovno predavanje, gradivo v elektronski obliki ter prigrizke in osvežilne napitke med odmorom.

Prijava na preizkus strokovne usposobljenosti

Izpolnjeno prijavnico za preizkus pošljite po e-pošti na naslov prijava@zal-lj.si  ali po navadni pošti na naslov Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, 1001 Ljubljana. Preizkusi strokovne usposobljenosti so na sedežu arhiva na naslovu Mestni trg 27, Ljubljana.

Prijavnica za preizkus

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti
 • za neposredne proračunske uporabnike: 60,00 €,
 • za posredne proračunske uporabnike: 70,00 €.
Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 06 (tajništvo) ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijava@zal-lj.si.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.