Založniška dejavnost

Ena pomembnejših dejavnosti Zgodovinskega arhiva Ljubljana je tudi izdajanje strokovnih publikacij. Sem spadajo objave zgodovinskih virov, publikacije iz zgodovinopisja in arhivistike ter razstavni katalogi.

Najobsežnejša je serija Gradivo in razprave, ki je začela izhajati že leta 1979. V njej izhajajo objave zgodovinskih virov, arhivski inventarji in vodniki, študije arhivistov Zgodovinskega arhiva Ljubljana in drugih raziskovalcev, ki objavljajo svoje razprave tudi na podlagi raziskovanja našega arhivskega gradiva.

V spodnjih dveh seznamih so navedene vse dosedanje publikacije Zgodovinskega arhiva Ljubljana:

Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Razstavni katalogi

Naslovnica knjige Malefične svoboščine Ljubljančanov, ljubljanski kazenski sodni red
Naslovnica knjige Ljubljanski župani skozi čas
Naslovnica knjige Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji
Naslovnica razstavnega kataloga V zaledju soške fronte

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave