Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva

Slovenski javni arhivi (Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi) v skladu z arhivskim zakonom vodijo Register ustvarjalcev. Gre za seznam javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu, za katere arhivi ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo (2. odstavek 54. člena ZVDAGA).

Povezava na Register ustvarjalcev (RegUst)

 

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.