Knjigarna

Naše publikacije lahko po dostopnih cenah kupite v vseh petih enotah Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Dijakom in študentom priznavamo do 50 % popusta.

Prosimo, da v dislociranih enotah (Kranj, Novo mesto, Škofja Loka, Idrija) prej preverite, ali imajo na zalogi želeno publikacijo.

Knjige lahko naročite tudi po elektronski pošti na naslovu zal@zal-lj.si. Poštnine vam ne bomo zaračunali.

Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Razstavni katalogi

Ponatisi starih razglednic Ljubljane

Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Izdali: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2017

CENA: 19€

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2017

CENA: 10€

Barbara Pečnik, Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 38, Ljubljana, 2017

CENA: 18 €

Dušan Kos, Zgodovina morale, 2. Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2016

CENA: 49 €
Cena za študente in dijake: 34,5 €

Dušan Kos, Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku, 2., dopolnjena izdaja, 1. natis, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 37, Ljubljana, 2016

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Dušan Kos, Zgodovina morale, 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2015

CENA: 49 €
Cena za študente in dijake: 34,5 €

 

Gorazd Stariha, Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (18601920), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 36, Ljubljana, 2015
CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Arhivi – zakladnice spomina: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2014
CENA: 30 €
Cena za študente in dijake: 20 €

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2014

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 4. zvezek, Župani in sodniki: 16501785, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 34, Ljubljana, 2012

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Jože Suhadolnik, Portretna fotografija, Osebnosti mesta Ljubljane: arhivski inventar, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 33, Ljubljana, 2011

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec, Miška Mica v arhivu, Založba Morfem, Ljubljana, 2010

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 5,60 €

Matija Maležič, Iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča: zgodbe krutih časov, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 32, Ljubljana, 2008

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 31, Ljubljana – Novo mesto, 2007

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Arhivistika – zgodovina – pravo: Vilfanov spominski zbornik / Archivkunde, Geschichte, Recht: Gedenkschrift für Sergij Vilfan / Archives, History, Law: Vilfan΄s Memorial Volume, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 30, Ljubljana, 2007

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 19451955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 29, Ljubljana – Kranj, 2006

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 12691820, 3. zvezek, Župani in sodniki: 16051650. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 28, Ljubljana, 2005

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Malefične svoboščine Ljubljančanov / Deren von Laibach Malefitzfreihaittn: ljubljanski kazenski sodni red, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 25, Ljubljana, 2004

CENA: 70 € – zlata obroba; 40 € – navadna obroba 
Cena za študente in dijake: 49 € – zlata obroba; 28 € – navadna obroba

Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov / Ljubljana Mayors Through Time: 500 Years of Ljubljana Mayors, (Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 40 €
Cena za študente in dijake: 28 €

Jakob Štukl, Iz mojega življenja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 24, Ljubljana, 2004

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 2. zvezek, Župani in sodniki: 15041605, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 23, Ljubljana, 2003

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 22, Ljubljana, 2002

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 1. zvezek, Sodniki: 12691504, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 20, Ljubljana, 1998

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Dragan Matić, Božo Otorepec: Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (13201782): transkripcije z regesti in komentarji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 19, Ljubljana, 1998

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Dragan Matić, Kulturni utrip med prvo svetovno vojno: kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/141917/18, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 15, Ljubljana, 1995

CENA: 9 €
Cena za študente in dijake: 4,50 €

Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (18951910), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 12, Ljubljana, 1993

CENA: 9 €
Cena za študente in dijake: 4,50 €

Razstavni katalogi

Šentpetrsko predmestje

Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Šentpetrsko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2017

CENA:  10€
Cena za študente in dijake:  7€

V zaledju soške fronte

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega muzeja, Ljubljana, 2015

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu velike vojne

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2014

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Poljansko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2013

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Marija Kos, Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2011

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 2009

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Marija Kos, Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2009

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Marko Polenšek, Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

 

Judita Šega, Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki, Škofja Loka, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

 

Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2006

CENA: 4 €
Cena za študente in dijake: 2 €

 

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Novi trg z okolico: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2006

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 4 €

Zorka Skrabl, Novomeška trgovina in trgovci

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2005

CENA: 4 €
Cena za študente in dijake: 2 €

Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 15042004 (Sonja Anžič, Damjan Hančič in Tatjana Šenk)

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2003

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 4 €

Jože Suhadolnik, Dragan Matič, Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 1994

CENA: 6 €
Cena za študente in dijake: 3 €

Ponatisi starih razglednic Ljubljane

CENA: 0,50 €
Cena za študente: 0,35 €

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.