Imetniki zasebnega arhivskega gradiva

Zgodovinski arhiv Ljubljana pridobiva arhivsko gradivo tudi od fizičnih oseb ter pravnih oseb zasebnega prava.

Gradivo fizičnih oseb, družin in pravnih oseb zasebnega prava (npr. društev) lahko arhiv pridobi

  • z darilom, oporoko ali nakupom,
  • s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo (depozit).

V pogodbi se lahko določijo tudi posebni pogoji glede dostopnosti in hranjenja izročenega zasebnega arhivskega gradiva.

Če želite zaupati svoje arhivsko gradivo Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, se obrnite na tajništvo (Enota v Ljubljani) oziroma na vodje dislociranih enot (kontakt).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave