Kontakti

Vodstvo in splošna služba

Direktorica
Dr. Zdenka Semlič Rajh, arhivska svetnica
T: 01 306 13 07, E: zdenka.semlic-rajh@zal-lj.si

Pomočnica direktorice
mag. Marija Čipić Rehar, arhivska svetnica
T: 01 306 13 29, E: marija.cipic-rehar@zal-lj.si

Tajništvo
Meta Kerkez, poslovna sekretarka
T: 01 306 13 06, 040 306 658, F: 01 426 43 03, E: zal@zal-lj.si

Laboratorij za mikrofilmanje in digitaliziranje
Tina Arh, dokumentalistka-fotografinja
T: 01 306 13 12, E: tina.arh@zal-lj.si

Knjižnica
Nika Urlep, knjižničarka, samostojna arhivska tehnica
T: 01 306 13 01, E: nika.urlep@zal-lj.si

Enota v Ljubljani

Sprejemna pisarna (izdaja dokumentov)
T: 01 306 13 03; 01 306 13 17
e-pošta za stranke:sprejemna@zal-lj.si

Čitalnica
Kristijan Troha, arhivski tehnik
T: 01 306 13 20, E: kristijan.troha@zal-lj.si
e-pošta za stranke: citalnica@zal-lj.si

Strokovna služba

Starejše gradivo do leta 1850, uprava do leta 1945
dr. Barbara Žabota, arhivistka
T: 01 306 13 05, E: barbara.zabota@zal-lj.si

Gradivo uprave po letu 1945
Nataša Budna Kodrič, arhivska svetnica
T: 04 506 07 02, E: natasa.budna-kodric@zal-lj.si

Tatjana Šenk, arhivska svetnica
T: 01 306 13 13, E: tatjana.senk@zal-lj.si

Branislava Majerič Bolka, arhivistka
T:01 306 13 10, E: branislava.majeric@zal-lj.si

Gradivo pravosodja
mag. Žarko Bizjak, arhivski svetnik
T: 01 306 13 15, E: zarko.bizjak@zal-lj.si

Nina Hvalec, arhivistka
T:01 306 13 23, E: nina.hvalec@zal-lj.si

Gradivo gospodarstva
Janez Bregar, arhivist
T: 01 306 13 08, E: janez.bregar@zal-lj.si

Gradivo vzgoje in izobraževanja
mag. Hana Habjan, arhivska svetovalka
T: 01 306 13 02, E: hana.habjan@zal-lj.si

Gradivo zdravstva in sociale
mag. Marija Čipić Rehar, arhivska svetovalka
T: 01 306 13 29, E: marija.cipic-rehar@zal-lj.si

Gradivo kulturnih in športnih ustanov, društev in zasebnikov
mag. Marjana Kos, arhivska svetnica
T: 01 306 13 09, E: marjana.kos@zal-lj.si

Fototeka in kartografsko gradivo
Tjaša Dolinar, arhivistka
T: 01 306 13 14, E: tjasa.dolinar@zal-lj.si

 

Enota za Gorenjsko Kranj

Čitalnica, sprejemna pisarna (izdaja dokumentov)

Marko Mihovec, samostojni arhivski tehnik
T: 04 280 59 00, F: 04 202 44 48

Tina Vidic, arhivska tehnica
T: 04 280 59 01

e-pošta za stranke: zal.kra@zal-lj.si

Strokovna služba

dr. Gorazd Stariha, arhivski svetnik, vodja enote po pooblastilu
T: 04 280 59 11, E: gorazd.stariha@zal-lj.si

Luka Cerar, arhivist
T: 04 280 59 22, E: luka.cerar@zal-lj.si

Martina Fekonja, arhivistka
T: 04 280 59 13, E: martina.fekonja@zal-lj.si

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Čitalnica, sprejemna pisarna (izdaja dokumentov)

Katja Hudoklin, arhivska tehnica
T: 07 394 22 40, F: 07 394 22 48, E: katja.hudoklin@zal-lj.si

e-pošta za stranke: zal.nme@zal-lj.si

Strokovna služba

Iztok Hotko, arhivski svetovalec, vodja enote
T: 07 394 22 44, E: iztok.hotko@zal-lj.si

Dunja Mušič, višja arhivistka
T: 07 394 22 46, E: dunja.music@zal-lj.si

mag. Mitja Sadek, arhivski svetovalec
T: 07 394 22 43 E: mitja.sadek@zal-lj.si

Jože Glavič, višji arhivist
T: 07 394 22 42, E: joze.glavic@zal-lj.si

Enota v Škofji Loki

Čitalnica, sprejemna pisarna (izdaja dokumentov)

Elizabeta Eržen Podlipnik, arhivska svetovalka
T: 04 506 07 00, F: 04 506 07 08, E: elizabeta.podlipnik@zal-lj.si

e-pošta za stranke: zal.skl@zal-lj.si

Strokovna služba

Judita Šega, arhivska svetnica, vodja enote
T: 04 506 07 01, F: 04 506 07 08, E: judita.sega@zal-lj.si

Elizabeta Eržen Podlipnik, arhivska svetovalka
T: 04 506 07 00, F: 04 506 07 08, E: elizabeta.podlipnik@zal-lj.si

Enota v Idriji

Čitalnica, sprejemna pisarna (izdaja dokumentov), strokovna služba

Mira Hodnik, arhivska svetnica, vodja enote
T: 05 372 22 70, F: 05 372 22 71,  E: mira.hodnik@zal-lj.si

Dejan Hvala, arhivist
T: 05 372 22 72; E: dejan.hvala@zal-lj.si

e-pošta za stranke: zal.idr@zal-lj.si

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave