Iskanje gradiva

Osnovne podatke o vsebini naših arhivskih fondov in zbirk na spletu najdete v Virtualni arhivski čitalnici – VAČ. VAČ omogoča poizvedovanje po podatkih o arhivskem gradivu, ki ga hranijo slovenski regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici) in Arhiv Republike Slovenije.

Nekaj osnovnih napotkov in nasvetov o iskanju arhivskega gradiva je mogoče dobiti tudi po telefonu in elektronski pošti zaposlenih v čitalnicah.

Za natančnejše podatke je treba obiskati arhivske čitalnice, kjer so na voljo arhivski popisi fondov in zbirk na papirju. V popisih boste najlažje našli gradivo, ki ga iščete. Večina popisov je dostopna za pregledovanje tudi na računalniku v arhivski čitalnici.

Za dodatne informacije o gradivu se lahko obrnete tudi na zaposlene v čitalnicah, ki vam bodo svetovali, kje bi se utegnilo nahajati arhivsko gradivo, ki ga iščete. Iskanje gradiva je lahko precej dolgotrajno, zato v ta namen predvidite dovolj časa.

Ko imate natančne podatke o tem, kje se nahaja želeno arhivsko gradivo, je treba gradivo naročiti v čitalnici. Od naročila do neposredne uporabe arhivskega gradiva v čitalnici navadno poteče nekaj dni.

Stari iskalnik SIRAnet se ne posodablja več, je pa še vedno dostopen na povezavi SIRAnet.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave