Zgodovinski arhiv Ljubljana ustvarjalce arhivskega gradiva obvešča preko liste za obveščanje. Na listo se prijavite z izpolnitvijo spodnjega obrazca.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01 306 13 06 ali prijave@zal-lj.si.

Spremembo že prijavljenega elektronskega naslova na listi za obveščanje sporočite tako, da na naslov prijave@zal-lj.si. pošljete besedilo »odjava z liste za obveščanje«, nov elektronski naslov pa prijavite z izpolnitvijo spodnjega obrazca.

 

Prilagoditev pisave