Arhivske delavnice

Oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, mora za ohranitev veljavnosti tega preizkusa svoje strokovno znanje redno dopolnjevati in obnavljati. Za dopolnjevanje in obnavljanje znanja se mora na vsake tri leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja v organizaciji slovenskih javnih arhivov.

Za tiste, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti do dneva uveljavitve Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (5. november 2016), začne triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja teči s 5. novembrom 2016. Za tiste, ki omenjeni preizkus opravijo po tem datum, se triletno obdobje začne z dnevom, ko opravijo preizkus.

Arhivske delavnice so oblika strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja. Delavnice izvajajo pristojni arhivisti po posameznih področjih (uprava, šolstvo, pravosodje, zdravstvo in sociala, gospodarstvo, kultura in šport). Naravnane so k praktičnemu delu ter reševanju konkretnih primerov pri delu uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

AKTUALNO:Naslednje delavnice se vršijo:

Kranj: 30. novembra 2017 v Kranju. Več informacij na: http://www.zal-lj.si/2017/10/09/14131/.

Ljubljana:

  • 4. december : področje zdravstva,
  • 5. december: področje kulture in športa,
  • 6. december: področje gospodarstva,
  • 7. december: področje uprave.

http://www.zal-lj.si/2017/11/21/obvestilo-o-terminu-delavnic-december-2017/

Prijava na delavnico

Izpolnjeno prijavnico za delavnico pošljite po e-pošti na naslov prijava@zal-lj.si ali po navadni pošti na naslov Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, 1001 Ljubljana.

Prijavnica za arhivsko delavnico

Cena izobraževanja
  • za neposredne proračunske uporabnike: 40,00 € (oz. 50,00 €, če poteka delavnica v najetih prostorih),
  • za posredne proračunske uporabnike: 50,00 € (oz. 60,00 €, če poteka delavnica v najetih prostorih).

Cena vključuje usposabljanje po programu delavnice ter prigrizke in osvežilne napitke med odmorom.

Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 06 (tajništvo) ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijava@zal-lj.si.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.