Arhivske delavnice

Oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, mora za ohranitev veljavnosti tega preizkusa svoje strokovno znanje redno dopolnjevati in obnavljati. Za dopolnjevanje in obnavljanje znanja se mora na vsake tri leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja v organizaciji slovenskih javnih arhivov.

Za tiste, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti do dneva uveljavitve Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (5. november 2016), začne triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja teči s 5. novembrom 2016. Za tiste, ki omenjeni preizkus opravijo po tem datum, se triletno obdobje začne z dnevom, ko opravijo preizkus.

Arhivske delavnice so oblika strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja. Delavnice izvajajo pristojni arhivisti po posameznih področjih (uprava, šolstvo, pravosodje, zdravstvo in sociala, gospodarstvo, kultura in šport). Naravnane so k praktičnemu delu ter reševanju konkretnih primerov pri delu uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

Aktualno: zbiramo prijave za udeležbo na delavnicah za marec/april 2024.

Prijava na delavnico

Prijavnica za arhivsko delavnico

Cena izobraževanja

Cena programa znaša 60 € za posameznega udeleženca.

Cena vključuje usposabljanje po programu delavnice.

Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 09 ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijave@zal-lj.si.

 

Arhivistka predstavlja tehnično opremo za popisovanje arhivskega gradiva
Udeleženci pri predavanju seminarja za strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom
Predavanje o strokovnem usposabljanju za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom
Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave