Javni razpis za direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Ministrstvo za kulturo je 18. 9. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije in na Zavodu za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Rok za prijavo je 9. 10. 2020

Prilagoditev pisave