Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral

priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)
(za vse, ki še nimajo opravljenega preizkusa)

za uslužbence s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, KULTURE IN ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN SOCIALE, UPRAVE TER PRAVOSODJA.

Izobraževanje bo potekalo v dveh delih:

Prvi del bo potekal 23. novembra 2020, ob 10. uri, v živo preko aplikacije ZOOM, za vse udeležence.

Drugi del bo potekal v živo preko aplikacije ZOOM za uslužbence glede na področje:

24. november 2020 ob 9. uri IZOBRAŽEVANJE, ob 12. uri UPRAVA;
25. november 2020 ob 9. uri GOSPODARSTVO, ob 12. uri ZDRAVSTVO;
26. november 2020 ob 9. uri PRAVOSODJE, ob 12. uri KULTURA IN ŠPORT.

V skladu z 8. odstavkom 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora imeti uslužbenec javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, opravljen tudi preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

VSA MESTA SO ZAPOLNJENA.

Cena seminarja: 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Preizkusi strokovne usposobljenosti bodo potekali predvidoma od 21. do 23. decembra 2020. Cena preizkusa je 50,00 EUR.

Prijave zbiramo preko elektronske prijavnice, ki je dostopna na spletni strani http://www.zal-lj.si/prijava-za-seminar/.

Z lepimi pozdravi,

dr. Zdenka Semlič Rajh
v.d. direktorice

Prilagoditev pisave