Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo 

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih:

  • vzgoja in izobraževanje: 2. 3. 2021
  • vzgoja in izobraževanje: 5. 3. 2021
  • pravosodje: 4. 3. 2021
  • uprava, obljubljansko območje: 9. 3. 2021
  • gospodarstvo: 10. 3. 2021
  • uprava, ljubljansko območje: 11. 3. 2021
  • zdravstvo in sociala: 12. 3. 2021
  • kultura in šport: 15. 3. 2021

 Delavnice se bodo pričele ob 9. uri preko aplikacije ZOOM.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16). 

Prijave sprejemamo do 25. 2. 2021 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. V primeru večjega zanimanja bomo razpisali dodatne termine delavnic.

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo preko http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijavnica velja kot naročilnica.

Z lepimi pozdravi,
Zdenka Semlič Rajh
direktorica

Prilagoditev pisave