Spoštovani!

V skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti, organiziral

Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

za uslužbence javnopravnih oseb s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, KULTURE IN ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN SOCIALE, UPRAVE TER PRAVOSODJA in za imetnike arhivskega gradiva.

Usposabljanje bo potekalo v dveh delih:

Prvi del: 15. februarja 2022, ob 9. uri (za vse udeležence).

Drugi del: posamično za udeležence glede na področje:

15. februar 2022: 13:00 IZOBRAŽEVANJE (ŠOLSTVO)
13:00 PRAVOSODJE

16. februar 2022: 9:00 KULTURA IN ŠPORT
9:00 ZDRAVSTVO IN SOCIALA
11:00 UPRAVA
11:00 GOSPODARSTVO

Usposabljanje bo izvedeno na daljavo preko ZOOM aplikacije.

Preizkusi strokovne usposobljenosti bodo potekali predvidoma med 9. in 11. marcem 2022.

Cena seminarja: 60,00 EUR.

Cena preizkusa: 50,00 EUR.

Prijave sprejemamo do vključno 9. 2. 2022 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Število prijav je omejeno.

Elektronska prijavnica na seminar in preizkus strokovne usposobljenosti je dostopna na spletni strani http://www.zal-lj.si/prijava-za-seminar/.

Več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Z lepimi pozdravi,

dr. Zdenka Semlič Rajh
direktorica

Prilagoditev pisave