Danes je mednarodni dan arhivov. Ekipa naše enote iz Novega mesta se je prav danes odpravila na evidentiranje gradiva, ki se nanaša na kulturno dediščino Črmošnjiške doline s poudarkom na tradiciji kočevarske kulture. Na sliki Kočevarji v narodni noši leta 1927.

Kočevarji v narodni noši leta 1927; Fond: SI ZAL LJU/0342 Fototeka, podfond: fotografije in razglednice.

Kočevarji v narodni noši leta 1927; Fond: SI ZAL LJU/0342 Fototeka, podfond: fotografije in razglednice.

 

Prilagoditev pisave