Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar) in preizkus strokovne usposobljenosti

Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Spoštovani, v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da...

več...

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave