Datum in kraj: 1546, april 14., Freising
Vsebina: Freisinški administrator Henrik potrjuje Škofji Loki stare pravice, ki jih je mestu podelil freisinški škof Johannes leta 1451.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 75,5 x 57,0
Ohranjenost: dobro ohranjena, razen na enem robu, kjer je porjavela in na dveh mestih malo raztrgana
Pečat: pečat izstavitelja na pergamentnem traku, odtrgan
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave