Datum in kraj: 1757, oktober 26., Dunaj
Vsebina: Marija Terezija potrjuje škofjeloškemu čevljarskemu in usnjarskemu cehu stare pravice, podeljene po cesarju Leopoldu I. (12. junija 1674) in cesarju Karlu VI. (13. decembra 1732).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 28,0 x 33,5 (18 folijev)
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici s pokrovom, na rumeni svileni vrvici, premer 13,5 cm, odlično ohranjen
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave