Datum in kraj: 1320, julij 31., Sterzing
Vsebina: Privilegij vojvode Henrika za Ljubljano glede plačevanja davkov in izvršbe za zavarovanje.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 22,2 x 16,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: od obešenega pečata je ostal le pergamentni trak
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 15–16, št. 1; Otorepec, GZL III/1; Komatar, JB, str. 15–16, št. 1; Klun, DC, str. 13, št. 1.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave