Datum in kraj: 1336, julij 4., Št. Vid
Vsebina: Vojvoda Oton, podobno listini 1320, julij 31. (glej št. 1).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 23,3 x 13,6
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat vojvode Otona odpadel, ostal le pergamentni trak
Objave: Otorepec, GZL III/2; Komatar, JB, str. 16, št. 2 (regest); Klun, DC, str. 13–14 , št. 2.

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave