Datum in kraj: 1364, oktober 24., Dunaj
Vsebina: Vojvoda Rudolf IV. podeli ljubljanskemu mestnemu sodniku pravico krvnega sodstva nad podložniki komende Nemškega viteškega reda.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,2 x 14,2
Ohranjenost: del gornjega levega vogala manjka
Pečat: pečat vojvode Rudolfa IV. na hrbtu listine je pritisnjen v vosek pod papirjem
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 19–20, št. 3; Otorepec, GZL III/5; Komatar, JB, str. 16, št. 4.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave