Datum in kraj: 1389, november 9., Dunaj
Vsebina: Trgovski privilegij vojvode Albrehta, s katerim dovoli ljubljanskim meščanom trgovanje v smeri proti Dunaju in po ostalih avstrijskih mestih in trgih.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 30,7 x 21,8
Ohranjenost: dobra, na robu upognjena, delno poškodovana
Pečat: mali pečat vojvode Albrehta na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 29–30, št. 8; Otorepec, GZL III/19; Komatar, JB, str.18, št. 9; Klun, DC, str. 20–21, št. 16.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave