Datum in kraj: 1395, november 8., Dunaj
Vsebina: Vojvoda Viljem podeli ljubljanskemu meščanu Eberhartu Landtropu in njegovi ženi Agnes desetino v Loki v fevd.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,0 x 16,3
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat vojvode Viljema na pergamentnem traku, delno okrušen
Objave: Otorepec, GZL III/22.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave