Datum in kraj: 1416, junij 20., Bolzano (Bozen)
Vsebina: Nadvojvoda Ernest dovoljuje ljubljanskim meščanom postavitev nove mesarske stojnice za prodajalce s podeželja, ki bodo lahko ob tržnih dneh (sreda in sobota) prodajali meso.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 33,9 x 23,8
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat nadvojvode Ernesta na pergamentnem traku, odpadel
Objave: Otorepec, GZL III/32; Komatar, JB, str. 20, št. 15; Klun, DC, str. 23–24, št. 24.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave