Datum in kraj: 1428, februar 9., Ljubljana
Vsebina: Deželni glavar Ulrik Schenk z Ostrovice opominja duhovščino, naj ne pomaga kmetom pri nedovoljenem trgovanju.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,6 x 15,3
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat izstavitelja na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 43–44, št. 13; Otorepec, GZL III/45; Komatar, JB, str. 22, št. 20.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave