Datum in kraj: 1440, junij 15., s. l.
Vsebina: Cehovski mojstri krznarskega ceha v Ljubljani izdajajo potrdilo o ustanovi večne maše ljubljanskega meščana Jakoba Križniča (Kressnitsch) na oltarju sv. Križa v cerkvi sv. Nikolaja.
Original ali kopija: original; fragment
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 10,0 x 21,5
Ohranjenost: ohranjen le srednji del listine
Pečat: pečati odpadli
Objave: Otorepec, GZL III/54.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave