Datum in kraj: 1463, julij 5., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Cesar Friderik III. zapoveduje okoličanom Ljubljane, naj na poziv pridejo pomagat utrjevat mesto.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,6 x 21,7
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat cesarja Friderika III. na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 51–52, št. 16; Otorepec, GZL III/73; Komatar, JB, str. 28, št. 29.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave