Datum in kraj: 1467, februar 6., s. l.
Vsebina: Trije ljubljanski notranji svetniki (Osvald Slywona, Jurij Hutter in Peter Schuster) vidimirajo ustanovno listino ljubljanskega meščana Lovra Črnovrha za maše pri sv. Jakobu, datirano 1466, november 30.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 30,8 x 45,0
Ohranjenost: malo zmečkana
Pečat: mali pečati vseh treh izstaviteljev, pritisnjeni na hrbtu listine v zelenem vosku
Objave: Otorepec, GZL III/78

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave