Datum in kraj: 1475, februar 21., Andernach
Vsebina: Cesar Friderik III. prepoveduje čolnarjem na Savi pobirati prevoznino od ljudi, ki sami prebredejo reko.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,0 x 21,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbet listine, delno okrušen
Objave: Otorepec, GZL IV/5; Komatar, JB, str. 29, št. 32; Klun, DC, str. 42–43, št. 57.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave