Datum in kraj: 1488, marec 7., Innsbruck
Vsebina: Cesar Friderik III. prepove kmečko obrt in trgovino.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 40,0 x 28,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjena na hrbtu listine, okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 63–65, št. 22; Otorepec, GZL IV/19; Komatar, JB, str. 32–33, št. 39.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave