Datum in kraj: 1513, avgust 4., Oudenarde (na Flamskem)
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. prepove Ljubljančanom nakup in uvoz nürnberških izdelkov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 29,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbet listine, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 89–90, št. 29; Otorepec, GZL IV/54; Komatar, JB, str. 37, št. 51 (regest); Klun, DC, str. 61, št. 93.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave