Datum in kraj: 1513, oktober 31., Ljubljana
Vsebina: Stolni kapitelj v Ljubljani vidimira listino, datirano 1513, avgust 4., Oudenarde (glej št. 70), o 400 gld pomoči mestu Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 29,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbet listine, skoraj cel okrušen
Objave: Otorepec, GZL IV/62; Komatar, JB, str. 37, št. 53 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave