Datum in kraj: 1514, januar 2., s. l.
Vsebina: Lenart Wutzann, radovljiški meščan, prodaja domec in vrt v Radovljici meščanu Matevžu Kupleniku (glej št. 68).
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 30,0 (dva folija)
Ohranjenost: dobra, del folija dve odrezan
Pečat: trije pečati na papirju, dva sta odpadla, tretji je poškodovan
Objave: Otorepec, GZL IV/65.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave