Datum in kraj: /1529/, januar 22., s. l.
Vsebina: Matija Senus prodaja hišo na Novem trgu v Ljubljani.
Original ali kopija: koncept
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 29,6 x 6,5
Ohranjenost: ohranjen le zgornji levi del listine
Pečat: _
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave