Datum in kraj: 1535, avgust 6., Dunaj
Vsebina: Kralj Ferdinand I. dovoli trgovcem iz Ljubljane, Trsta in Reke trgovati do Ptuja.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 61,0 x 52,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Komatar, JB, str. 39, št. 59 (regest); Klun, DC, str. 70–71, št. 102.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave