Datum in kraj: 1535, junij 19., Ljubljana
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. izdaja odredbe o nakupu krzna v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 62,0 x 27,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja na pergamentnem traku, okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 113–115, št. 33; Komatar, JB, str. 39, št. 58 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave