Datum in kraj: 1539, oktober 23., Ljubljana
Vsebina: Stolni kapitelj v Ljubljani vidimira listino kralja Ferdinanda I., datirano 1539, oktober 7., Dunaj, v kateri le-ta dovoli mestu Ljubljani zgraditi mestno žitno skladišče.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 43,5 x 31,0
Ohranjenost: ob robeh zlaganja močno raztrgana
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen pod tekst na papir, okrušen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave