Datum in kraj: 1586, november 22., Gradec; 1620, januar 30., Gradec; 1586, april 11., Gradec; 1563, september 4., Bratislava
Vsebina: Nadvojvoda Karel potrdi sodni red za mesto Ljubljana (zbirka kopij).
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 31,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Komatar, JB, str. 41, št. 70 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave