Datum in kraj: 1591, marec 4., Stara Loka
Vsebina: Gašper Freudenschus, stolni prošt v Ljubljani, in ključarji župnijske cerkve v Stari Loki podeljujejo čevljarskemu cehu v Škofji Loki kupno pravico do njive in posestva, ki so ju že do sedaj uživali.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 29,5
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: pečat izstavitelja na pergamentnem traku, odtrgan
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave