Datum in kraj: 1609, april 23., Gradec
Vsebina: Nadvojvoda Ferdinand prepove tujcem v Ljubljani prodajati robo na drobno.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 20,5 x 31,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, na hrbtu listine kot zapora, ohranjen
Objave: Klun, DC, str. 74, št. 106, str. 74–75, št. 107.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave