Datum in kraj: 1609, februar 20., Gradec
Vsebina: Nadvojvoda Ferdinand dovoli izgon tujih krošnjarjev iz Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: papir – dvojni folij
Velikost v cm, št. fol.: 20,7 x 31,5
Ohranjenost: ob desnem robu malo raztrgana
Pečat: pečat izstavitelja, na hrbtu listine kot zapora
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 131–133, št. 37.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave