Datum in kraj: 1629, marec 9., Ljubljana
Vsebina: Katarina Tätzlin prodaja hišo v Ljubljani na Mestnem trgu.
Original ali kopija: original tiskovina
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 54,5 x 29,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat mesta Ljubljane, odrezan
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave