Datum in kraj: 1632, december  1., Ljubljana
Vsebina: Reverz avguštinskega samostana v Ljubljani za ustanovo Janeza Corniana.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 61,0 x 32,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat konventa avguštinskega samostana, odrezan
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave