Datum in kraj: 1632, november 13., Vipava
Vsebina: Friderik grof Lanthieri prodaja grunt.
Original ali kopija: original tiskovina
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 31,5 x 31,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pod tekstom, okrušen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave