Datum in kraj: 1642, april 20., Fužine (pri Ljubljani)
Vsebina: Marko Vic Glinški namesto jezuitskega reda dovoljuje prodajo fužinskega mlina.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 57,5 x 33,0
Ohranjenost: poškodovana od vlage
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave