Datum in kraj: 1644, oktober 1., Ljubljana
Vsebina: Fevdno pismo za Simona Reya iz Kranja.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 55,0 x 37,0
Ohranjenost: slaba
Pečat: pečat malo poškodovan
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave